Villa Gorilla har bytt lokal

Vi kan gladeligen meddela att Villa Gorillas verksamhet fortsätter oförändrad, fast i nya fina lokaler på Hjärnegatan 6, från och med hösten 2019. Den nya lokalen ligger beläget på en lugn gata, med egen innergård och ett vagnförråd inomhus.

Välkommen på visning!
Den 2 oktober kl. 17 är föräldrar och barn välkomna på visning av Villa Gorilla. Vi finns i ny, fräsch lokal på Hjärnegatan 6. 
Anmäl er via hemsidan eller kontakta oss direkt. 
 

Om Villa Gorilla

Villa Gorilla är en småskalig förskola, som kännetecknas av stor gemenskap mellan både barnen och oss vuxna. På Villa Gorilla finns ett 20-tal barn mellan ett och fem år. Under den pedagogiska verksamheten delas barnen in i mindre grupper.

För att ansöka om plats hos oss behöver du ställa dig i kö på www.stockholm.se. Vi följer samma köregler och har samma avgifter som kommunala förskolor i stadsdelen.

Förskolan startades för snart 30 år sedan och drivs som personal- och föräldrakooperativ. Att Villa Gorilla är ett är ett kooperativ innebär att du som förälder har stort inflytande och insyn i verksamheten. Det innebär också att du förväntas engagera dig i verksamheten och även utföra vissa arbetsinsatser (se Föräldraansvar). Föräldrarnas insatser frigör resurser som gagnar barnen. Det kan handla om ett extra teaterbesök eller en spännande utflykt, men framförallt små barngrupper, bra mat och en hög personaltäthet.

Pedagogik och arbetssätt

Vår pedagogiska verksamhet är planerad och uppbyggd utifrån de mål och riktlinjer som läroplanen beskriver. Vi ser barnen som kompetenta individer som kan och vill lära, utvecklas och ställas inför nya utmaningar. Vi uppmuntrar till självständighet och vi ger barnen den tid de behöver. Rutiner och upprepningar är en viktig byggsten i vår verksamhet. Genom upprepningar lär och utvecklas barnen, och rutinerna skapar trygghet. 

BARNGRUPPEN

Den blandade åldersgruppen på Villa Gorilla är en stor fördel. Stora och små lär av varandra. Det utvecklar barnens empati, förmåga att samarbeta, att visa hänsyn, dela med sig och lösa konflikter. Det skapar en otrolig sammanhållning i barngruppen – alla är kompisar med alla. Naturligtvis delar vi även upp gruppen efter ålder och mognad, eftersom barn i skiftande åldrar har olika behov. Vi ordnar femårsverksamhet i samarbete med andra kooperativ på Kungsholmen för att förbereda våra äldsta barn inför skolstarten.

EN DAG PÅ VILLA GORILLA

Tiderna är flexibla och anpassas efter barngruppens behov. Blöjbyten, toalettbesök och handtvättar sker givetvis löpande under dagen.

07:30 Villa Gorilla öppnar

09:00 Fruktstund och samtal med barnen om dagens aktiviteter

Uppdelning av barnen i grupper

09:15 Fasta och fria aktiviteter

11:00 Lunch

12:00 Sovvila för de små barnen och sagovila för de barn som slutat att sova

Lugna aktiviteter inne eller lek ute

14:15 Mellanmål

14:30 Fri lek inne eller ute

17:00 Villa Gorilla stänger

BONUSAKTIVITETER

Målsättningen är att föräldrarnas insatser för driften av förskolan frigör ekonomiska resurser som går till den pedagogiska verksamheten, till exempel hög personaltäthet och tillgång till material för barnen. Vi har en ateljé där barnen får möjlighet att skapa i olika material både fritt, i temaarbete och i samband med årets högtider. 

De ekonomiska resurserna gör även att det finns utrymme att erbjuda barnen ett varierat utbud av ”bonusaktiviteter”. Vi går på teater och museum i mindre grupper anpassat efter barnens ålder. De större barnen går på bondgårdsskola en dag i veckan under vårterminen. 

Lokalerna

Villa Gorilla flyttade under vårterminen 2015 till nyrenoverade lokaler på en lugn gata precis vid Kronobergsparkens parklek. Ytorna är generösa och det finns särskilda rum för bygglek, skapande, rollekar, rörelse och andra aktiviteter. Vi väljer helst naturmaterial för att minimera kemikalier på förskolan. Alla barn är utomhus minst en gång per dag, antingen i Kronobergsparken, Pontonjärsparken, någon av alla andra fina parker i närområdet eller på en längre utflykt.

För karta, klicka här.

Maten

Maten är viktig för oss på Villa Gorilla. Måltiderna präglas av lugn och ro med tid för samtal och övning i att skära, smöra, hälla och skicka runt till bordsgrannen. De mindre barnen lär av de äldre, som växer när de får visa sina färdigheter. När det är ekonomiskt och praktiskt möjligt föredrar vi ekologiska råvaror, och vi undviker halvfabrikat. Minst en dag i veckan är lunchen vegetarisk. Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer för mat i förskolan och undviker till exempel socker och sötade produkter till vardags. 

Kooperativ, hur funkar det?

Förskolan startades för snart 30 år sedan och drivs sedan januari 2015 som ett personal- och föräldrakooperativ. Styrelsen består av lika många föräldrar som personalrepresentanter, samt en ordförande som alltid är förälder. Som föräldrar på Villa Gorilla uppskattar vi det nära samarbetet med personalen.

Vi ingår i Stockholm stads gemensamma kösystem för förskola och tillämpar samma köregler. Månadsavgiften beror av barnets ålder och vistelsetid, men är densamma som för kommunala alternativ. Vi följer Stockholm stads och andra myndigheters riktlinjer även för öppethållande och vistelsetid vid föräldraledighet med syskon.

Vår professionella och engagerade personal har förstås huvudansvaret för den pedagogiska verksamheten. Anställda väljer själva om de vill bli medlemmar i kooperativet, och därmed ha rösträtt på årsmötet. På årsmötet röstar personal och föräldrar tillsammans fram samtliga styrelseledamöter.

Föräldraansvar

Tiden vi föräldrar lägger ner på förskolan får vi tillbaka genom en stark och trygg gemenskap mellan barn, personal och föräldrar. Våra insatser på Villa Gorilla gör det möjligt att erbjuda en småskalig och personlig miljö för våra barn. Vi föräldrar har stora möjligheter att påverka och beslutsvägarna är korta.

Ett viktigt ansvar som förälder och medlem i ett kooperativ är att sätta sig in i hur kooperativet fungerar för att kunna bidra på bästa sätt.

Just nu består föräldrarnas åtagande i att städa kök och toaletter ca en kväll var 5:e vecka. Städningen kan utföras på eftermiddag eller kväll, när det passar föräldern bäst. Denna dagliga städning gör att vi minskar smittspridning. Dessutom kan personalen tillbringa mer tid med barnen istället för att ta hand om disk i köket.

Ett alternativ till att sköta städning är att engagera sig i ett förtroendeuppdrag på Villa Gorilla. Föräldrar som blir invalda i styrelsen eller tar andra förtroendeuppdrag befrias från städning.     

Samtliga föräldrar är dock med på storstädningen som vi gör gemensamt en helg per termin.

Vad tycker föräldrarna?

Villa Gorilla har nöjda föräldrar - vi ligger långt över snittet i nyckeltalen som Stockholm stad mäter i sin årliga föräldraenkät.

Resultat ur Stockholm stads föräldraundersökning 2017 (100-gradig skala):

Kungsholmen_083587 Villa Gorilla, Kronobergsgatan 2017 24.jpg

Detaljerad info om undersökningen finns hos Stockholms stad, följ även länk till PDF-rapporten här.

Föräldraröster

Vi är så tacksamma för åren våra två söner haft på Villa Gorilla. De har alltid längtat tillbaka efter helger och lov, och det har varit svårare att få med dem hem än att lämna dem på morgonen. För hela familjen har gemenskapen på Villa Gorilla inneburit ett värdefullt kontaktnät i närområdet – barnen har många fina vänner och vi föräldrar har kunnat hjälpa varandra med hämtningar och annat. Samarbetet med personalen i driften av förskolan är lärorikt, skapar en tät relation och ger en unik insyn i barnens vardag.
När vår son, då ett år och fyra månader, började på Villa Gorilla efter en kortare tid på en annan förskola kände vi omedelbart att vi hade hittat rätt. Den värme och det engagemang som personalen har är härlig att se. Det känns mycket tryggt att lämna sitt barn på Villa Gorilla, där finns alltid en välbekant famn som tar emot barnet. Att man dessutom som förälder vet att barnets dag kommer att vara stimulerande och lärorik samt att det finns både tid och resurser för att barnet ska bli sedd och få uppmärksamhet är också betryggande. Den lilla barngruppen och förskolans småskalighet skapar en fin sammanhållning. Det känns också givande att det arbete man som förälder gör på Villa Gorilla går direkt tillbaka till verksamheten i form av t.ex. utflykter för barnen och ökad personaltäthet.

Intern information för föräldrar

Logga in via länken ovan för att komma till all intern information som rör Villa Gorilla, eller anmäl dig till vårt nyhetsbrev nedan om du vill ta del av löpande information om vad som händer på Villa Gorilla.

Fester och traditioner

När något av barnen fyller år dukar vi extra fint och sjunger förstås! Utöver det:

  • I januari har vi julgransplundring där alla barn, syskon, föräldrar och personal tillsammans dansar ut julen.
  • luciadagen bjuder barnen naturligtvis på ett fantastiskt luciatåg. Efteråt avnjuter vi alla tillsammans luciafika med lussekatter och pepparkakor som barnen har bakat.

Kontakt

För att ansöka om plats hos oss behöver du ställa dig i Stockholms stads gemensamma förskolekö – läs mer på stockholm.se, för länk klicka här

E-post: info@villagorilla.se
 

Villa Gorilla finns på Hjärnegatan 6, 112 29 Stockholm.

 

 

Villa Gorillas klagomålsrutin

Enligt  4 kap. 8 § skollagen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot förskolan.  Vi ser klagomål som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet.

Vem framför jag mina klagomål till?

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns förskola, framför det i första hand till ditt barns pedagoger på förskolan. Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänd dig till förskolechef så att verksamheten själv får möjlighet att agera.

Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd, gör du ett skriftligt klagomål på avsedd klagomålsblankett. Den ifyllda blanketten skickas till förskolechefen via e-post eller med vanlig post.

Vi behandlar inga klagomål som är anonyma.

Skriftliga klagomål delges alltid huvudmannen, i detta fall ordförande för Villa Gorilla.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Inom 10 arbetsdagar ska förskolechef ge svar på klagomålet. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka. Behöver vi mer än 10 arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.

Vad händer med klagomålet?

Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras.

Redovisning sker till huvudmannen om klagomålets art och vilka åtgärder som vidtagits.

Blankett för nedladdning

Personalen på Villa Gorilla

På Villa Gorilla är personalen det viktigaste för att få förskolan att fungera på bästa vis. Dels har Villa Gorilla fast anställd personal,dels använder vi oss av våra husvikarier vid behov.