Kooperativ, hur funkar det?

Förskolan startades för snart 30 år sedan och drivs sedan januari 2015 som ett personal- och föräldrakooperativ. Styrelsen består av lika många föräldrar som personalrepresentanter, samt en ordförande som alltid är förälder. Som föräldrar på Villa Gorilla uppskattar vi det nära samarbetet med personalen.

Vi ingår i Stockholm stads gemensamma kösystem för förskola och tillämpar samma köregler. Månadsavgiften beror av barnets ålder och vistelsetid, men är densamma som för kommunala alternativ. Vi följer Stockholm stads och andra myndigheters riktlinjer även för öppethållande och vistelsetid vid föräldraledighet med syskon.

Vår professionella och engagerade personal har förstås huvudansvaret för den pedagogiska verksamheten. Anställda väljer själva om de vill bli medlemmar i kooperativet, och därmed ha rösträtt på årsmötet. På årsmötet röstar personal och föräldrar tillsammans fram samtliga styrelseledamöter.

Föräldraansvar

Tiden vi föräldrar lägger ner på förskolan får vi tillbaka genom en stark och trygg gemenskap mellan barn, personal och föräldrar. Våra insatser på Villa Gorilla gör det möjligt att erbjuda en småskalig och personlig miljö för våra barn. Vi föräldrar har stora möjligheter att påverka och beslutsvägarna är korta.

Ett viktigt ansvar som förälder och medlem i ett kooperativ är att sätta sig in i hur kooperativet fungerar för att kunna bidra på bästa sätt.

Just nu består föräldrarnas åtagande i att städa kök och toaletter ca en kväll var 5:e vecka. Städningen kan utföras på eftermiddag eller kväll, när det passar föräldern bäst. Denna dagliga städning gör att vi minskar smittspridning. Dessutom kan personalen tillbringa mer tid med barnen istället för att ta hand om disk i köket.

Ett alternativ till att sköta städning är att engagera sig i ett förtroendeuppdrag på Villa Gorilla. Föräldrar som blir invalda i styrelsen eller tar andra förtroendeuppdrag befrias från städning.     

Samtliga föräldrar är dock med på storstädningen som vi gör gemensamt en helg per termin.

Vad tycker föräldrarna?

Villa Gorilla har nöjda föräldrar - vi ligger långt över snittet i nyckeltalen som Stockholm stad mäter i sin årliga föräldraenkät.

Resultat ur Stockholm stads föräldraundersökning 2017 (100-gradig skala):

Kungsholmen_083587 Villa Gorilla, Kronobergsgatan 2017 24.jpg

Detaljerad info om undersökningen finns hos Stockholms stad, följ även länk till PDF-rapporten här.

Föräldraröster

Vi är så tacksamma för åren våra två söner haft på Villa Gorilla. De har alltid längtat tillbaka efter helger och lov, och det har varit svårare att få med dem hem än att lämna dem på morgonen. För hela familjen har gemenskapen på Villa Gorilla inneburit ett värdefullt kontaktnät i närområdet – barnen har många fina vänner och vi föräldrar har kunnat hjälpa varandra med hämtningar och annat. Samarbetet med personalen i driften av förskolan är lärorikt, skapar en tät relation och ger en unik insyn i barnens vardag.
När vår son, då ett år och fyra månader, började på Villa Gorilla efter en kortare tid på en annan förskola kände vi omedelbart att vi hade hittat rätt. Den värme och det engagemang som personalen har är härlig att se. Det känns mycket tryggt att lämna sitt barn på Villa Gorilla, där finns alltid en välbekant famn som tar emot barnet. Att man dessutom som förälder vet att barnets dag kommer att vara stimulerande och lärorik samt att det finns både tid och resurser för att barnet ska bli sedd och få uppmärksamhet är också betryggande. Den lilla barngruppen och förskolans småskalighet skapar en fin sammanhållning. Det känns också givande att det arbete man som förälder gör på Villa Gorilla går direkt tillbaka till verksamheten i form av t.ex. utflykter för barnen och ökad personaltäthet.